هیچ

خدایا

خدایا چی بگم چقدر خواستم ازت این بود جوابم

اون بالا نشستی می بینی بندهات دستشون به طرفت درازه بعد یهو یه چیزی که دلشون میخواد رو میدی بهشون یکدفعه هم می گیری

ولی این حق من نبود خوشحالی و خنده من فقط توی 1 ساعت بود بعد همه چیز رو ازم گرفتی تمام آرزوهامو

حالا داری بهم می خندی این انصاف نیست

این حق من نبود

چه گناهی کردم که خنده و خوشحالیم زمانش باید انقدر کوتاه باشه

تو دلم مونده

از تو می گذرم تمام آرزوهام  که دیگه به رویا تبدیل شد

ولی از....

خدایا گله کردم ازت منو ببخش

بازم شکر

شکر

خدایا به داده ها و نداده هات شکر

 

 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
غریبه اشنا

[لبخند]چرا اینقدر نا اامیدی؟ بدون که ناامیدی بدترین گناهه ما هرروز گناه می کنیم و اونوقت می خوایم خدای مهربون هر چی رو که می خوایم بهمون بده البته خدا بزرگتر از این حرفهاست که بخواد کاری رو بر خلاف خیر بنده اش بکنه اما باز هم بدون اگه خدا چیزی رو داد و دوباره گرفت یا ما لایقش نبودیم یا اون چیز لایق ما نبوده یا اصلا خیر ما در اون نبوده......... هرگز هم به داشتن یا نداشتن چیزی اصرار نکن موفق باشی